Posted on


Jednoosobowa działalność gospodarcza na Cyprze Północnym

Cypr Północny podatki jest należny od jakiejkolwiek dostawy towarów lub usług wykonywanych na Cyprze, jeśli jest to podlegająca opodatkowaniu dostawa dokonywana przez podatnika w czasie albo w ramach realizowanej przez niego działalności gospodarczej. Firmy zagraniczne i przedsiębiorcy, którzy nie są rezydentami, podlegają obowiązkowemu zarejestrowaniu kierowanej działalności dla potrzeb cypryjskiego podatku VAT. Cypr Północny firmę można zarejestrować w jednym określonym miejscu. Jeżeli firma jest zarejestrowana w UE do VAT i proponuje przez Internet produkty cypryjskim klientom, jej próg rejestracji do VAT (transakcji na odległość) wynosi 35 tyś. euro rocznie. Aczkolwiek próg sprzedaży wyrobów objętych akcyzą (przykładowo towary tytoniowe, alkohol itp.) na odległość, wynosi zero. Można także przeprowadzić przeniesienie firmy na Cypr Północny, co absolutnie uprości Tobie i zmniejszy podatek. Cypr Północny gov Cypr Północny raj podatkowy 2022 – tak określany raj podatkowy. Natomiast, gdy masz wątpliwości w sprawie: Północnym jak zarejestrować spółkę na Cyprze Północnym? Wówczas pytaj śmiało już teraz, a z pewnością wiele na tym skorzystasz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *