Posted on


Sprowadzenie zwłok do Polski
Sprowadzanie zwłok i szczątek z zagranicy to w wielu państwach długoletni zwyczaj. Pewne religie dostrzegają to jako formę szacunku dla zmarłych, podczas gdy inni uważają to za czyn braku szacunku. Transport zwłok oraz szczątków z odmiennych krajów może okazać szacunek znaczący dla zmarłych, ale może być to kosztowne, długookresowe i kontrowersyjne. Ostatecznie wybór polega na oddaniu czci umarłym i zapewnieniu innym przejścia żałoby. sprowadzanie zwłok z zagranicy Sprowadzenie zwłok do Polski pozwala także na upamiętnienie zmarłych w sposób dla nich ważny. Jest to strategia na uczczenie ich pamięci i wyborów życiowych, a równocześnie sprowadzenie ich do domu. Wybrani widzą w tym sposób na wręczenie hołdu kulturze i religii zmarłego. Sprowadzenie zwłok do Polski to sposób na okazanie miłości i szacunku dla bliskiej osoby w niepowtarzalny sposób. Niektórzy ludzie mogą czuć się dziwnie honorując w ten sposób śmierć cudzoziemca, więc należy go stosować tylko wtedy, gdy rodzina i przyjaciele mogą pomóc. Oddawanie czci komuś, kto żył poza granicami kraju nie zawsze jest przez wszystkich respektowane, zwłaszcza, jeżeli w chwili śmierci przebywał w tym kraju. Transport zwłok do Polski może być sposobem na wyróżnienie zmarłych w sposób dla nich istotny. Szczątki osób, które żyły za granicą, mogą być przewożone do kraju ojczystego w celu odpowiedniego pochówku lub kremacji. Daje też rzadką możliwość do pochówku z ludźmi innych ras oraz religii. Jest to przede wszystkim ważne dla osób o przeróżnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, które nie są prezentowane na tradycyjnych cmentarzach. Sprowadzanie zwłok z zagranicy pozwala na ich pochówek albo kremację w stylu i z znakami religijnymi własnego kraju. Pozwala również na bardziej odpowiedni pochówek lub kremację szczątków, którymi nie zajmowała się rodzina zmarłego. Natomiast koszty sprowadzenia zwłok do Polski ponosi ubezpieczyciel, gdy go nie ma, to rodzina nieżyjącego. Dodatkowo pojazdy dedykowane do transportu zwłok muszą spełnić niesłychanie surowe wymagania technologiczne i sanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *